TEKSTER/LYRICS

Hjerteræk – CD/LP, Clearpass, 2014
1. Drøm
2. Førsøvelse
3. Frifil
4. Preludiet
5. Mesførståelsa
6. Blind
7. Rolig i tvangstrøye
8. Fræmmenkar
9. Førr nære nu
10. Feskarkjerringvals

Straumført – EP, Clearpass, 2014
1. Fræmmenkar
2. Unnskyld
3. Dekningslaus radio
4. Om

Fisken, havet og kjærligheta – samleplate, Beyond Records, 2014
Feskarkjerringvals

Evi melodi – singel, Guanofabrikken, 2012
Evi melodi

Reklamer